icon

Аймактык конференция Бишкек шаары

img

Marine Health Group компаниясынын ѳнѳктѳштѳрү жана шаарыбыздын меймандары!!!


0️⃣9️⃣.1️⃣0️⃣.2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣

🕐1️⃣4️⃣:0️⃣0️⃣


🔥🔥🔥

Бишкек шаарында (Талас, Ысык-Кѳл, Нарын)

MARINE HEALTH GROUP компаниясынын аймактык конференциясы болот.


🕐Меймандарды каттоо 1️⃣3️⃣.0️⃣0️⃣

🕐Конференциянын башталышы1️⃣4️⃣.0️⃣0️⃣


КОНФЕРЕНЦИЯНЫН ПРОГРАММАСЫ:


✅ Компания жѳнүндѳ

✅ Компаниянын ѳнүмдѳрү жѳнүндѳ

✅ Компаниянын маркетинг – планы жѳнүндѳ

✅ Компаниянын ѳнүмдѳрүн колдонгондон кийин ден соолукка натыйжалары


💰 Билеттин баасы: 3️⃣0️⃣0️⃣ СОМ


📍Билет сатып алуу маселелери боюнча +996 705 898 489 телефон номери аркылуу Дамира Абдиманаповнага кайралыңыздар.


☝🏻Орундардын саны чектелүү!!!


Ѳтүүчү орду: Бишкек ш., БѲУБ "Сейтек", Абдумомунов кѳч., 197

ИП DigitalMarketing
БИН 900428351139