icon

Окутуу программасы МАРАФОН СЕНИН ИЙГИЛИГИҢЕ СТАРТ

img

ОКУТУУ ПРОГРАММАСЫ

Марафон «Сенин ийгилигиңе старт»


Старт 15-ноябрда


🔸1-этап. 3-күндүк окуу


Окуу программасына кирет:

✔️ Видео нускамалар

✔️ Чаттарды жүргүзүү (Бизнес чаттар, инфо чаттар, жаңы баштагандар үчүн чаттар, азык-түлүктѳрдүн чаты)

✔️ Онлайн иштин инструменттери

✔️ «Онлайн» рекрутингинин скрипти (сценарийи)

✔️ Жаңы баштаганды Бизнеске аралаштыруу

✔️ Таргеттелген жарнама

✔️ Команда тез ѳсүп кетиши үчүн команданын чаттагы жигердүүлүгүн кармап туруу


1-этапта окутуунун программасы:


◼️ Биринчи күн - «Онлайн ишти жүргүзүүнү уюштуруу жана чаттарда жигердүүлүктү кармоо процесси»:

• Эмнеден баштоо керек, иштин онлайн процессин кантип уюштуруу керек

• Жумушчу чаттарды жана алардын функционалын түзүү

• Онлайн чаттардагы режим жана тартип

• Чаттардын скриптиси. Чаттар менен иштѳѳ

• Марафондор эмне үчүн керек жана алар кантип ѳткѳрүлѳт


◼️ Экинчи күн - «Жаңы баштаганды Бизнеске аралаштыруу»:

• Жаңы баштаган үчүн папка

• Кабинетке шилтемелер жана баскычтуу нускама менен видео

• Тапшырыкты тариздѳѳ

• Тапшырыкты тариздѳѳнүн видео нускамасы. Жеке кабинет менен иштѳѳ

• Инстаграммдагы пикирлердин видеосу


◼️ Үчүнчү - «Онлайн рекрутинг»:

• Маалымат чаттар менен иштѳѳ

• Таргеттелген жарнама


🔹2-этап. Марафоном «Инстаграммда жеке бренд аркылуу рекрутинг»


Марафондун узактыгы 20 күн


- РЕКРУТИНГДИ инстаграммда деталдуу ТАЛДОО
- Жеке Бренд боюнча окутуу жана Инстаграмм бетти жүргүзүү

- Ар күн сайын тапшырмалар


🛍 Ошондой эле жигердүү катышуучуларды аткарган тапшырмалары үчүн байгелер күтүп турат!

ИП DigitalMarketing
БИН 900428351139