icon

Бекер жолдомо алыңыз!

img

Ѳргүүгѳ чыккым келет!

 

Сиздин кыялыңызды ишке ашыра алган мээримдүү сыйкырчынын ролунда чыкканга даярбыз.✈️✈️

 

Marine Health Group компаниясынан бекер жолдомонун бактылуу ээси болоруңуз жѳнүндѳ кечѳѳ эле ойлонбосоңуз дагы, жылуу кумдуу жээкте сыйкырдуу таякты бил шилтеп ѳтүү менен болуп кала аласыз.🌴☀️

 

 

Ал үчүн Сиз 2022-жылдын 20-февралына чейин “Алтын менеджер” статусун жабышыңыз керек. 👍

 

Мындай укмуш мүмкүндүктү колдон чыгарбаңыз🤩

 

🔥  Marine Health Group компаниясы менен бирге БЕКЕР эс алууга ѳзүңүздүн ѳзгѳчѳ мүмкүнүлүгүңүздү алыңыз!

 

Статусту жабууда Сизди ийгиликтер коштоп жүрсүн!

ИП DigitalMarketing
БИН 900428351139