logo

Ѳндүрүш

Жапон сапаты жашоонун философиясы катары

Япон сапаты Marine Health Group Компаниясынын жашоосунун философиясы катары япондордун БАКтарды ѳндүрүүчүлѳрүнүн расмий дистрибьютору болуп саналат.

 

Ѳндүрүш комплекстери акыркы муундагы жогорку сапатта автоматташтырылган европалык жабдыктар менен жабдылган

 

Компания табигый компоненттердин пайдалуу сапаттарын сактап турат жана фармацевтик  сапаттагы азыкка табигый кошулмаларды чыгарат.

Биздин товарлар эл аралык стандарттарга шайкеш келет.

logos
logos
logos
logos
Накталыгы
Чийки затты тандоо үчүн заманбап татаал аппараттык ыкмалар колдонулат, ѳсүмдүктѳр иденттештирүүнүн кѳп баскычтуу тутумунан ѳткѳрүлѳт.
Коопсуздугу
Ар бир табигый компонент идеалдуу таза, оор металлдарсыз, радионуклиддерсиз жана микроорганизмдерсиз болушу керек.
Активдүүлүгү
Ѳсүмдүктѳрдѳ активдүү заттар канчалык кѳп болсо, алардан даярдалган препараттар ошончолук натыйжалуу болот. Биз пайдалуу компоненттеринин камтылышы жогору болгон гана ингредиенттерди тандап алабыз.

Сапатка кепилдик эл аралык эң бийик стандарттар боюнча

Биздин ѳнүмдѳрдүн сапаты ѳндүрүш процесстеринин менеджменти бѳлүгүндѳ эл аралык  эң катаал стандарттарды сактоо  жана чийки зат менен даяр ѳндүрүмдү кѳп баскычтуу контролдоо менен кепилденген.

Marine Health Groupтун сапаттын эл аралык стандарттары боюнча даярдалган табигый препараттары эми ар бирибизге жеткиликтүү.

ИП DigitalMarketing
БИН 900428351139